Vállalkozási alapismeretek portál

Vállalkozások tervezése

Ugrás a Vállalkozások tervezése honlapra –>

A vállalkozás stratégiája nem más, mint a hosszú távra kitűzött célok, és e célok eléréséhez szükséges eszközök és módszerek meghatározása.

A vállalkozási stratégia kidolgozása során a vállalkozó szisztematikusan keresi a választ a stratégia három alapkérdésére:

1.Mi a vállalkozás alapgondolata (filozófiája)? Milyen területen kíván tevékenykedni? Milyen vevőkör milyen igényeit szándékozik kielégíteni?

2.Milyen lényeges képességekkel kell rendelkeznie vagy milyen képességekre kell szert tennie ahhoz, hogy a versenytársakkal szemben tartós fölénybe kerüljön? Mivel biztosíthat vevői számára tartós hasznot?

3.Milyen termékeket, szolgáltatásokat, továbbá milyen piacot (vevőkört) kíván megcélozni, és milyen feladatok adódnak ebből a vállalkozás egyes funkcióira, teendőire vonatkozóan?

laptopA stratégiai menedzsment (a stratégiai vezetés), amelynek célja olyan vállalati értékek, vezetői képességek, szervezeti felelősség és adminisztratív rendszerek kifejlesztése, amelyek valamennyi vezetési szinten összekapcsolják a stratégiai és operatív döntéshozatalt (a vállalkozási és funkcionális hatásköröket is beleértve).

Az élet, és környezet, a piaci helyzet gyorsan változik, ezért a vállalkozás stratégiáját folyamatosan, és időszakonként teljes egészében ellenőrizni kell, hogy megfelel-e annak a feltételezésnek, miszerint tartósan, az átlagosnál jobb eredményt hoz és a versenytársakkal szemben nehezen behozható fölényt biztosít.

Az üzleti terv a vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze és az elképzelések megvalósítási lehetőségeit elemzi.

A marketing terv lényeges része az üzleti tervnek, hiszen ez vázolja fel azt, hogy hogyan fogjuk a terméke(ke)t vagy szolgáltatás(oka)t forgalmazni, hogyan alakítjuk ki az árakat és hogyan reklámozunk.

A tervezés e fázisában pontosítani kell a marketing-mix elemeit, az akció-tervekben (termék/szolgáltatás, ár, forgalmazás és értékesítés-ösztönzés), meg kell állapítani a marketingterv végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségeket, el kell készíteni a költségvetést.

Szervezeti terv rögzíti a vállalkozás szerkezetét (a vállalkozás tulajdonjogi formáját, azaz, hogy egyedüli tulajdonosról, társulásról vagy részvénytársaságról van-e szó). Ha a vállalkozás formája gazdasági társaság (társulás), rögzíteni kell a társulás feltételeit (társasági szerződés). Célszerű elkészíteni az előzetes szervezeti ábrát is, amely megmutatja a vállalkozás szerkezetét.

Míg az üzleti terv többi fejezeténél sokféle megoldás lehetséges, addig a pénzügyi tervezés eléggé kötött, bizonyos számításokat jogszabályok betartásával kell elvégezni. A pénzügyi terv az eddig elvégzett tervezőmunka eredményeinek összefoglalásaként előrejelzést ad a vállalkozás tervezett pénz-ügyi teljesítményéről.

Ha azt akarjuk, hogy a vállalkozásunk piacképes legyen és hosszú távon eredményesen fennmaradjon, akkor a vállalkozás megindításával egyidejűleg gondoskodni kell az arculattervezésről, arculatteremtésről is.

Az arculatteremtés azt jelenti, hogy hitelt érdemlően és meggyőzően szükséges tájékoztatni a partnereinket – leendő ügyfeleinket önmagunkról.

A Vállalkozások tervezése honlap a fenti témákat dolgozza ki részleteiben az alábbi tematika szerint:

Vállalkozások tervezése

Hirdetés
Crystal Nails műköröm
Műkörömépítő szakemberek
Műkörmök - műkörmösök alkotásai
Műköröm készítés - alaptechnikák
Műköröm webáruház - világmárkák
Spange - feszítőszálas spange
Francia műköröm - köröm minták
Műszempilla - LuXLash
Vállalkozási ismeretek - tananyag
Műkörmös ismeretek - tananyag