Vállalkozási alapismeretek portál

Vállalkozások létrehozása

Ugrás a Vállalkozások létrehozása honlapra –>

Fontos szabály az üzleti vállalkozás indításakor az elképzelések, összefüggések, tulajdon és érdekeltségi viszonyok dokumentálása, írásos szerződés lefektetése.

tervezesAz egyéni vállalkozás esetében ez a dokumentum a vállalkozói igazolvány, mely tartalmazza a vállalkozó nevét, telephelyeit, a tevékenységi köröket, a tevékenység kezdetének idejét. Ez a dokumentum az egyéni vállalkozó esetében tökéletesen elegendő, hiszen láttuk, hogy a vállalkozás kötelezettségeiért az egyéni vállalkozó korlátlanul, teljes magán vagyonával áll helyt, és mivel egyszemélyben birtokolja saját cégét, annak minden haszna és előnye őt illeti.

Más a helyzet a személy és/vagy tőkeegyesüléssel létrejött cégek esetében. A gazdasági társaságok alapításánál nagyon gondosan ki kell dolgozni a működés, együttműködés feltételeit, hogy a későbbi esetleges vitákat, nézeteltéréseket megelőzhessük. A társaságok külső kapcsolatai, üzleti partnerei számára is megfelelő tájékoztatást kell biztosítani a társaság belső viszonyairól: tevékenységéről, tőkeerejéről, eredményességéről. Szükséges tehát, hogy törvényileg szabályozott, egységes formában megtörténjen a társaságok alakulásának dokumentálása.abra1

Közérdek, ezen belül különösen a forgalombiztonság érdeke megköveteli, hogy a gazdasági életben olyan gazdálkodó szervezetek vegyenek részt, amelyek törvényes keretek között jöttek létre, és úgy működnek. Ennek biztosítása a társasági törvény általánosan minden gazdasági társasági formára kiterjedően előírja, hogy a működésük felett a törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el.

A bírósági szervezet garantálja az ügyek pártatlan, tárgyilagos, szakszerű elbírálását. A cégbíróság ugyanis a gazdasági társaságokkal nincsen sem szervezeti, sem más jellegű függőségi kapcsolatban, a speciális jogi felkészültség pedig egyéb téren jelent kellő biztosítékot.

A cégbíróság törvényességi felügyelete végigkíséri a gazdasági társaság működését az alapítástól kezdve a megszűnéssel bezárólag.

A Vállalkozások létrehozása honlap a fenti témákat dolgozza ki részleteiben, az alábbi tematikával:

Vállalkozások alapítása